Умови повернення коштів

1.    Замовник до моменту початку надання Послуг може відмовитися від отримання Послуги без пояснення причини. В такому випадку кошти, сплачені Замовником, повертаються в повному обсязі. 

2.    Для реалізаціı̈ свого права на повернення коштів у випадках, передбачених цим Договором, та у разі наявності позитивного балансу в Особистому кабінеті Замовника, які не були використані для оплати Послуги та відмови Замовника від подальшого використання Сервісом, Замовник направляє відповідне повідомлення Виконавцю із письмовою заявою про повернення коштів  на support@srstranscript.com із зазначенням банківських реквізитів, в тому числі банківського рахунку у форматі IBAN і Виконавець повертає кошти протягом 3 (Трьох) банківських днів.